vodnany.cz

Historie a současnost

Město (uprostřed spojnice Písek - České Budějovice; v současnosti kolem 7 tisíc obyvatel) vzniklo jako osada u zlatonosných rýžovišť na rozhraní 12. a 13. století. Roku 1336 se o něm v privilegiích, udělených Janem Lucemburským, hovoří jako o královském městě, později známé jako jedno ze středisek jihočeského rybářství.

Požár v roce 1722 zničil většinu historických památek. Přesto se Vodňany mohou pochlubit zachovaným kolonizačním půdorysem s rozlehlým čtvercovým náměstím, středověkými městskými hradbami, obrannými baštami a vodním příkopem. Dominantou historického středu města se zachovanými měšťanskými domy, starým mostem s barokní sochou sv. Jana Nepomuckého, památníkem Petra Chelčického, sochou Jana Žižky a alegorií Svobody od předního českého sochaře Josefa Kvasničky, je kostel Narození Panny Marie. Založen byl ve 14. století, poté několikrát přestavován do současné novogotické podoby, pocházející z konce 19. století. Jeho vnitřní výzdoba i pseudorenezanční sgrafita na fasádě jsou zpracována podle návrhů Mikoláše Alše.

Vodňany měly šťastnou příležitost spojit svůj vývoj s uměleckými a kulturními osobnostmi, výrazně překračujícími jejich lokální význam. Četné tyto spojitosti lze objevit v Městském muzeu. Zvláštní pozornost si zasluhuje Městská galerie, založená vodňanským rodákem Dr. B. Žahourem, znalcem českého výtvarného umění, jenž své sbírky galerii věnoval. Z literární historie patří hlavní pozornost slavnému vodňanskému trojhvězdí - spisovatelům Juliu Zeyerovi, Františku Heritesovi a básníku Otakaru Mokrému. Vodňany ovšem mají i svou tradici hudební. Vedle rodáka a houslového virtuoza Váši Příhody sem patří i Vojtěch Šebesta a Jan Dunovský, sólisté pražské královské opery, či světová houslová virtuozka Marie Heritesová-Kohnová. Z výtvarného umění už jméno Mikoláše Alše bylo připomenuto, ale stejně tak je možné se zmínit o rodáku Antonínu Waldhauserovi, jehož obrazy dnes zdobí přední světové galerie. S Vodňany je spojeno i jméno Jana Zrzavého, jehož několikaletý pobyt ve městě patřil k jeho umělecky nejšťastnějším. V současnosti za zmínku stojí vždy začátkem května pořádané Vodňanské rybářské dny, mající svou odbornou i populárně naučnou náplň.

Mezi unikátní patří nálezy vodňanského zlata, půltisíciletou historii má i slavné vodňanské rybnikářství, jež v 16. století umožnilo městu svými zisky realizovat sociální a kulturní programy mimořádného rozsahu. Tato historie má své současné pokračování v městském rybnikářství, patřícím rozsahem nikoliv k velkým, ale svými výsledky k nejlepším v republice. Rybářskou tradici města zvýrazňuje Střední Rybářská škola a Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický při Jihočeské univerzitě.

Vodňany jsou městem, které sice neohromuje tempem průmyslového rozvoje, nicméně má potenciální prostor pro podnikání a další ekonomický rozvoj. Zejména však nabízí hodnoty nekvantifikovatelné, lidsky nezbytné, jichž valem ubývá.

text Rudolf Berka